از : Ken Schaafsma
مأخذ : Process Heating, Oct. 2014
ترجمه  : دکتر سید علی اکبر طباطبایی

  چیلرها بــرای انواع مختلف کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند، و یک اندازه یا مدل چیلر برای همۀ کاربردها مناسب نیست. این وظیفۀ سازندۀ چیلر است که به کاربران کمک کند تا مناسب ترین چیلر را پیدا کنند و این بدین معنی است که سازندگان چیلر به اطلاعات زیادی نیاز دارند تا تجهیزات مناسب برای کاربرد مورد نظــر و شرایط سایت را بدرستی مشخص، اندازه گذاری و توصیه نمایند.
  بعضی مشتریــان می خواهند آخرین، بهترین و نوآورانه ترین محصولات را در اختیار داشته باشند. اینها مشتریان مهمی هستند زیرا تقاضاهایی را ایجاد می کنند که سازندگان چیلر را به نوآوری و توسعۀ محصولات خود ترغیب می سازند.
  مشتریانی هــم هستنــد که خــواهان محصولات پــایه و ارزان قیمت موجود در بازارند حتی اگر نتیجۀ نهایی، صرف هزینۀ بیشتر برای آنها در طی زمان باشد.
  این دو گروه با هم تقریباً نیمی از بازار خرید چیلر را تشکیل می دهند. هر دو گروه این مشتریان (چه آنهایی که خواهان برترین محصولات هستند و چه آنهایی که به قیمت پایین اهمیت می دهند) از قبل روشن می سازند که چه نیاز دارند و از یک چیلر چــه می خواهند. اما در مورد بقیۀ مشتریان چطور؟ معمولاً نیمۀ باقیماندۀ مشتریان چیلر دقیقاً نمی دانند که به چه نیاز ندارند و از یک چیلر چه می خواهند. آنها متکی به یک کارشناس هستند تا کاربرد را ارزیابی کرده بهترین توصیه را ارائه دهد.
  چه شما مهندسی باشید که در انتخاب چیلر فرآیندی کمک می کنید، یــا یک مهندس پروژه در یک کارخانۀ تولیدی که بر روی خط تولید یک محصول جدید کار می کنید، و چه یک سرپرست یـــا پیمانکار نگهداری؛ این مقاله بــه شما کمک خواهد کرد کــه درک کنید همۀ چیلرها یکسان خلق نمی شوند. علاوه بر این، این مقاله بعضی سؤالاتی که باید پرسیده شوند و اطلاعاتی که باید قبل از انعقاد قرارداد با یک کمپانی سازندۀ چیلر جمع آوری شونــد را ارائه خواهد کرد. این مقاله همچنین می تواند به عنوان یک راهنما تعیین کند که کدامیک از کاربردها می توانند از یک چیلر پایه استفاده کنند و کدامیک به ویژگیها یـــا امکانات خاص در چیلر نیاز دارند.

                               

(به منظور اندازه گذاری و بکار گرفتن صحیح چیلر (همانند این چیلر صنعتی افقی) دماهای سیال (دمای ورودی و خروجی) و نرخ جریان سیال باید معلوم باشند.)
(چیلرهای مستقر در فضاهای با محدودیت سر و صدا ممکن است به هودهای مخصوص صدا، عایقکاری موتور و کابینت و بادزنهای سفارشی نیاز داشته باشند.)


◙ 10 نکته مهم در انتخاب چیلر
  ضروری تــرین اطلاعاتی که هنگام انتخاب یک چیلر باید در اختیار داشت، اطلاعات فــرآیند است. با وجود این، بسیار مهم است که بدانید چگونه از چیلر استفاده خواهد شد تا مطمئن شوید که چیلر انتخابی گزینه منــاسبی است. عدم شناخت از کاربرد ممکن است به استفادۀ نادرست از محصول، دعــاوی گارانتی، خرابی محصول و نهایتاً نارضایتی مشتری منجر شود.
  نکتۀ بعدی بودجه است که فوق العاده مهم بوده و می تــواند پیچیده هم باشد. سازندۀ چیلر نیاز دارد کــه بداند آیــا مشتری برای چیلر پایۀ حداقل که بطور مؤثر برای کاربرد کار کند بودجــه در اختیار دارد.
  بعد از اینکه کاربـرد و بودجـه مورد بررسی قرار گرفتند و یک مجموعۀ مقدماتی اما مؤثر از مشخصات فنی تدوین شدند، کلیه افراد دخیل می توانند سایر ملاحظات طراحی را مورد توجه قرار دهند تا تعیین کنند کدام نوع محصول بهترین سرویس را به کاربرد مورد نظر خواهد داد :