کتابهای مهندس سید مجتبی طباطبایی

جهت تهیه کتابهای زیر با شماره 88809917 (دفتر انجمن صنعت تاسیسات )تماس حاصل نمایید .

(لازم به ذکر است تهیه مستقیم سه کتاب با عناوین زیر از دفتر انجمن شامل 10  % تخفیف می گردد :

کتابهای محاسبات تاسیسات ساختمان ، سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان و نقشه کشی اجرایی سیستم های تهویه مطبوع )

Jeld 20 book2 book1 Book 3

 

کتابهای شرکت پاکمن

جهت تهیه کتابهای زیر با شماره تماسهای شرکت پاكمن (عضو انجمن صنعت تاسیسات) تماس حاصل نمایید .

book1 pakman book2 pakman

 

کتابهای شرکت ایران رادیاتور

جهت تهیه کتابهای زیر با شماره تماسهای شرکت ايران رادياتور (عضو انجمن صنعت تاسیسات) تماس حاصل نمایید .

book1 iranradiator book3 iranradiator book2 iranradiator
book4 iranradiator book5 iranradiator book6 iranradiator

 

کتابهای شرکت سوپرپایپ اینترنشنال

جهت تهیه کتابهای زیر با شماره تماسهای شرکت سوپرپايپ اينترناشنال (عضو انجمن صنعت تاسیسات) تماس حاصل نمایید .

book1 superpipe   Superdarin990915

 

کتاب شرکت شعله صنعت

جهت تهیه کتابهای زیر با شماره تماسهای شرکت شعله صنعت (عضو انجمن صنعت تاسیسات) تماس حاصل نمایید .

 book SholeSanat

 

کتابهای شرکت تبادل کار

جهت تهیه کتابهای زیر با شماره تماسهای شرکت تبادل کار (عضو انجمن صنعت تاسیسات) تماس حاصل نمایید.

 Book1 Tabadolkar Book2 Tabadolkar  Book5 Tabadolkar 
Book3 Tabadolkar  Book4 Tabadolkar