● مشاور مالی و مالیاتی انجمن: آقای سید مرتضی میری

 

توضیح : با عنایت به مشکلات عدیده ای که جهت اعضای محترم از جانب مالیات ایجاد شده و می‌شود و نیز بمنظور تسهیل امورمالیاتی و راهنمایی های لازم ، مشاور مالیاتی انجمن آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات و همچنین رسیدگی به مسایل مالیاتی اعضا.
  همچنین مشاوره مالیاتی میتواند بعنوان نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم ، بعنوان یکی از سه نفر عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی ، در جلسه کمیسیون مالیاتی شما حضور یافته و از حقوق شما دفاع نماید .
در موارد ذیل نیز اعضای انجمن می‌توانند از کمک های مشاور مالیاتی بهره مند گردید :
 - بررسی سوابق حسابداری و ترازنامه های اعضای مشکل دار
 - بررسی وضعیت سوابق و پرونده های مالیاتی
 - لایحه نویسی نهایی برای رئیس مالیاتی – هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و 216 ( اجرائیات) – شورای عالی مالیاتی – 251 مکرر و دیوان عدالت اداری
 - راهنمایی های تخصصی در خصوص کلیه مشکلات مالیاتی
  * لذا توصیه می‌شود جهت بهره مندی از موارد یاد شده با آقای سید مرتضی میری تلفن 09121157540 و ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  تماس حاصل نمایند.